Veus com aquestes categories de titular caben juntes? Clic damunt 3 titulars per agrupar cada categoria, netejant el estand tan de pressa tan possible. Tens 3 minuts o 3 equivocacions per veure que lluny pots anar
Instruccions de Joc: Ratolí d’Ús per interaccionar.

Mira como estas categorías de titular caben juntas? Clic encima 3 titulares para agrupar cada categoría, limpiando el stand tan deprisa tan posible. Tienes 3 minutos o 3 equivocaciones para #ver que lejos puedes ir
Instrucciones de Juego: Ratón de Uso para interaccionar.

Do you see how these headline categories fit together? Click on 3 headlines to group each category, clearing the newsstand as quickly as possible. You have 3 minutes or 3 mistakes to see how far you can go
Game Instructions: Use Mouse to interact.

Brain Spa Word matching

Play Free Games Online at GamesList.com

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , ,

Comentaris Cap Comentari »

Start Game: Jugar

Ok: Inici del Joc

Emplena les cistelles amb pilotes d’el mateix color.
Clic en una cistella per a giravoltar-li, clic en una pilota per treure-la de la cistella.

Rellena las cestas con pelotas del mismo color.
Clic en una cesta para girarla, clic en una pelota para sacarla de la cesta.

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , ,

Comentaris Cap Comentari »

Joc Construcció Blocs
Clica el lloc del primer bloc a terra, i sobre el primer bloc per que baixi alineat el segon, etc.
Teniu 2 modes de joc a la vostra disposició.
- en “Build city” el vostre objectiu és de crear una ciutat construint de blocs. millor han apilat i més d’habitants guanyareu. Podreu a continuació els posar sobre la reixa del joc.
- en “Quick game, caldrà pujar la vostra torre més elevada i el més dret possible sabent que més elevada estarà, més estarà a les preses del vent.
pels dos modes, un simple clic del ratolí per fer caure el bloc de .

Tenéis 2 modas de juego a vuestra disposición.
- en “Build city” vuestro objetivo es de crear una torre construyendo con los bloques, mejor estan apilados y alineados más de habitantes ganaréis. Podréis a continuación ponerlos sobre la reja del juego.
- en “Quick game”, vosotros habrá que construir la torre más elevada y el más derecho posible sabiendo que más alineada ya alta estará, más estará a las presas del viento.
Por los dos modos, un simple clic del ratón para hacer caer los bloques.

  • Share/Bookmark
Etiquetas: ,

Comentaris Cap Comentari »

Observi la xifra i memoritzar-la. Tecleja la.

Observe el número y memorizarlo. Teclea lo.

  • Share/Bookmark

Comentaris Cap Comentari »

Joc del Japó. Cliqueu sobre les caselles en blanc i seleccioneu una xifra, tot lliscant el ratolí.
No és pot repetir cap xifra:
– ni en vertical,
– ni en horitzontal,
– ni en un quadrat 3×3

Comentaris Cap Comentari »

JOC SOLITARI NAIPES CARTES | JUEGO SOLITARIO CARTAS

Pulsa START

Find more free online flash games at Fupa.com

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , , , , ,

Comentaris Cap Comentari »

Polsa clic en les parelles d’animals.
No estás viendo doble: hay que buscar los animalitos lindos que coincidan.
Unir a las mascotas soñadas idénticas.

  • Share/Bookmark

Comentaris Cap Comentari »

NO DISPONIBLE
30 consultas en 0.488 segundos.