Comença el període d’inscripció per als plans d’ocupació 2015 gestionats per l’IMPO (Diputació Barcelona).

Inscripció: Del 4 al 13 de març de 2015.
Es tracta d’una contractació laboral durant 6 mesos a temps complet de persones aturades, per a la realització de treballs de caràcter públic i d’interès general i social a diferents serveis i entitats municipals de l’Ajuntament de Badalona.

Inici de l’Activitat:  6 mesos, 29 Abril 2015 – Fi: 28 Octubre 2015.
Si esteu interessats, s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’ inscripció, disponible als centres d’IMPO i lliurar-lo abans del 13 de març de 2015 als centres de Can Boscà C/Nova Cançó, 1 i de Sant Roc a l’Avgda Alfons XII, 691 de Badalona, amb la resta de documentació a aportar.
L’horari de recollida i lliurament de sol·licituds és de 9.00 a 14.00 hores.

Requisits:
Treballadors/-res aturats/-des inscrits en el Servei públic d’Ocupació (SOC), com a demandants d’ocupació.
Treballadors que han exhaurit les prestacions o subsidis d’atur.
Treballadors amb tots els membres de la unitat familiar aturats.
Treballadors desocupats amb càrregues familiars i a càrrec de famílies monoparentals.
Persones aturades de llarga durada (més de 2 anys en situació d’atur).
Persones derivades pels serveis socials de Badalona.
Persones en situació de risc d’exclusió social o en situacions límit, en dependència dels recursos de prestació i subsidis de les administracions públiques i amb manca de recursos suficients per cobrir les necessitat s bàsiques.
Persones majors de 45 anys
Persones joves menors de 30 anys
Descarregar Full Convocatòria plans ocupacionals 2015 i Requisits

  • Share/Bookmark
Etiquetas: ,

Comentaris Cap Comentari »

Del 5 a l’14 de novembre de 2014 s’obre el procés d’inscripció per participar a la propera edició dels plans d’ocupació local subvencionats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que es preveu que comenci a finals de desembre fins a juny (6 mesos, jornada a temps parcial a 70%)

Si esteu interessats, s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud de inscripció, disponible als centres d’IMPO i lliurar-lo abans del 14 de novembre de 2014 als centres de Can Boscà C/Nova Cançó, 1 i de Sant Roc a l’Avgda Alfons XII, 691 de Badalona, amb la resta de documentació a aportar. L’horari de recollida i lliurament de sol·licituds és de 9.00 a 14.00 hores.

Enllaç descarrega Document Explicatiu plans ocupacional 2015

Documentació a entregar:

- Formulari de sol·licitud d’inscripció (disponible als centres d’IMPO)
- Original i fotocòpia DNI / NIE vigent
- Fotocòpia demanda d’ocupació / tarja d’atur vigent (dardo)
- Certificat de prestació actual, disponible a la pàgina web del SEPE (www.sepe.es).
- Fotocòpia de l’informe de la vida laboral (data no superior a 6 mesos de la sol·licitud d’inscripció).
- Currículum Vitae actualitzat (indicar lloc de treball ocupat, funcions, temps treballat i nom empresa).
- Fotocòpia de la titulació acadèmica que acrediti el nivell formatiu acabat (reglat).

ALTRE DOCUMENTACIÓ POSIBLE:

En cas de que es disposi, es pot aportar la següent documentació:

- Fotocòpia del certificat de nivell de català, en cas de personal administratiu i tècnic.
- Fotocòpia dels certificats de cursos / accions formatives.
- Fotocòpia del certificat oficial de discapacitat
- Fotocòpia del carnet de família monoparental
- Fotocòpia del carnet de conduir B1 o superior, en cas d’oficials d’ofici.

DATA PUBLICACIÓ RESULTAT SELECCIÓ:

Data prevista de publicació de la relació de treballadors/-res seleccionats i suplents : 18 i 19 de desembre de 2014

  • Share/Bookmark
Etiquetas: ,

Comentaris Cap Comentari »

CAT
El procés de convocatòria i de selecció dels nous plans ocupacionals de Badalona està iniciat.
S’ha de demanar un formulari a una oficina de l’IMPO. Adjuntem document descriptiu al final.L’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació  (IMPO) de Badalona  comunica:

“Del 8 al 21 de maig de 2013 us podeu inscriure per participar a la nova edició del pla d’ocupació del projecte “Badalona: pla de suport a l’Ocupació 2013”, en el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Si esteu interessats, s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’inscripció, disponible als centres d’IMPO i lliurar-lo abans del 21 de maig de 2013 a Can Boscà C/Nova Cançó, 1 de Badalona, amb la resta de documentació a aportar. L’horari de recollida de la sol·licitud és de 9.00 a 14.00 hores.

Documentació necessaria a presentar:
Formulari omplert, Original i fotocopia DNI / NIE, Fotocopia Tarjeta desempleo vigente (”la de sellar”), Declaració jurada firmada sobre situació soci-laboral (Yo… manifiesto que estoy en situación de desempleo y inscrito en el SOC…), fotocopia del certificat de vida laboral (<6 mesos), Curriculum actualitzat (lloc de treball, funcions, període, nom empresa), Fotocopia de la titulació acadèmica, Fotocopia certificats cursos, Fotocopia carnet conduir (per a paleta, conductor), Certificat Nivell C Català (Per a administratius i tècnics).  Opcional si és el cas:  Fotocopia certificat discapacitat, Fotocopia Títol família mono parental.

Els requisits de participació i selecció i la relació de la documentació a lliurar està disponible en el document que trobareu a continuació.”

http://www.impo.cat/noticias_detall.php?cod_cita=1488

Descarregar PDF

Sort!

IMPO. Can Boscà. C/ Nova Cançó, 1 . 08915 Badalona. Telf. 93 460 52 00

IMPO. Alfons XII. C/ Alfons XII, 691. 08918 Badalona. Telf. 93 383 10 59

ESP

El proceso de convocatoria y de selección de los nuevos planes ocupacionales de Badalona está iniciado. Se tiene que pedir un formulario a una oficina IMPO. Adjuntamos documento descriptivo PDF más arriba.

El Instituto Municipal de Promoción de la Ocupación (IMPO) de Badalona comunica:

“Del 8 al 21 de mayo de 2013 os podéis inscribir para participar a la nueva edición del plan de ocupación del proyecto “Badalona: plan de apoyo a la Ocupación 2013”, en el marco del Plan Metropolitano de Apoyo a las Políticas Sociales Municipales 2012-2015 del área Metropolitana de Barcelona.

Si estáis interesados, se tiene que rellenar el formulario de solicitud de inscripción, disponible a los centros IMPO y entregarlo antes del 21 de mayo de 2013 a Can Boscà C/Nueva Canción, 1 de Badalona, con el resto de documentación a aportar. El horario de recogida de la solicitud es de 9.00 a 14.00 horas.

Fotocopia del certificado de vida laboral (<6 meses), Curriculum actualizado (puesto de trabajo, funciones, periodo, nombre emprendida), Fotocopia de la titulación académica, Fotocopia certificados cursos, Fotocopia carné conducir (para albañil, chófer, conductor), Certificado Nivel C Català (Para administrativos y técnicos). Opcional si es el caso: Fotocopia certificado discapacitado, Título familia mono parental.

Los requisitos de participación y selección y la relación de la documentación a entregar está disponible en el documento que encontraréis a continuación.”

http://www.impo.cat/noticias_detall.php?cod_cita=1488

Descargar PDF

Suerte!

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , , ,

Comentaris Cap Comentari »

Blog i articles fet pels usuaris, participacions de ciutadans. Creative Commons: Reconeixement N.C. I. CC BY SA
1 de 11
Creative Commons License Obres subjectes a a una llicència de :Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons.
31 consultas en 0.417 segundos.