Nova ofertes de serveis i tallers gratuïts per a la ciutadania que ofereix el Punt Òmnia Casal Cívic i Comunitari del barri de Sant Roc Badalona.

Som-hi! Apunta’t ! Podeu apropar-vos al Punt Òmnia, Avinguda del Maresme nº182. Badalona. O enviar un missatge Whatsapp al 678349837. Els esperem, Pascal.

Premi el visual per ampliar-lo. O descarrega el pdf (sota)

CartellOmniaStRocTardorSocialtic2022

Video:

VideoTallersServeisOmniaStRocTardor-socialtic2022

Instagram: @omniasantroc

Twitter: @omniasantroc

Facebook: @omniadesantroc

Facebook Pascal Observatori Social Tic: @socialticnews

Descarrega el programa dels tallers i activitats en format PDF amb enllaços cap a les nostres xarxes socials:

Descarrega Programa d’Activitats

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Commentaris Cap Comentari - Deixa un comentari »

Inscripcions al Tallers del Punt Òmnia Casal Cívic i Comunitari Sant Roc Tardor 2022

6 i 7 setembre de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
8 de setembre de 16 a 20 h
Bloc: santroc.xarxa-omnia.org

Suport tràmits i informació
Tràmits en línia, demanar cites prèvies, alta en la Cl@ve, enviar documents i més informació sobre activitats al Punt
dimarts, de 10 a 13 h
dimecres, de 12.30 a 13.30 h
dijous, de 13 a 14 h.

Caminem i fem fotos
Passejades per descobrir indrets, aprendre a fer fotos i millorar-les:
divendres de 9.30 a 13.30 h

Captura i Retoc fotos i videos
Amb Cita Prèvia.

Recerca activa de feina i currículum
Guiatge en les teves cerques per Internet, actualització del currículum, etc.
dilluns, de 12.15 a 14 h
dimarts, de 19 a 20 h.

Iniciació a l’ordinador i Internet
dilluns, de 18.30 a 20 h

Treu partit al teu mòbil o tauleta
dimecres, de 17.30 a 18.30 h

Eines i recursos web
Pàgines web útils i eines en línia per al dia a dia, guiatge de programaris lliures, creativitat, etc.
dimarts, de 16 a 18 h
dijous, de 16 a 17.30 h i de 17.30 a 19h.

Activitats col·laboratives i anuals de Ràdio Comunitària OSR
Pots participar i portar la teva veu i música als programes deràdio. Publicarem els àudios al bloc i al nostre canal de ràdio.
Cita prèvia al 678349837 (Millor Msg Whatsapp)
.
.

#dretssocials #dgac #acciocivica
#ccsantroc
#casalcivicsantroc
#omniasantroc
#obssocialtic

  • Share/Bookmark

Commentaris Cap Comentari - Deixa un comentari »

Hola Xarxes Òmnia, Veïnes i Veïns
Us desitjo molt BONES VACANCES a les companyes i companys que fan viure el programa Òmnia, les entitats socials, els companys treballadors i agents del territori. Si, donem un servei social a la ciutadania dia enrere dia i l’Òmnia no existeix sense els professionals dinamitzadors. Ens mereixem un descans bé merescut per continuar moltes feines feina bé fetes.

Ens veiem a la volta al colé!
- INSCRIPCIONS:
Els dies: 6 setembre de 10h a 13h i de 16h a 19h,
7 setembre 10h a 13h i de 16h a 19h, 8 setembre de 16h a 20h.
DATES D’INICI: de les activitats i tallers: setmana del 19 de setembre
Podeu demanar cita prèvia abans amb Whatsapp a partir del 1 de setembre: 678349837
A càrrec de Pascal Cousseran
Abraçada,
Pascal
Captura de pantalla de 2022-07-29 13-29-40

  • Share/Bookmark

Commentaris Cap Comentari - Deixa un comentari »

Presentem l’oferta de Cursos i Tallers Gratuïts al Juliol i pels Matins
Públics destinataris: Ciutadans, Entitats i Associacions
- Dilluns de 12h00 a 13h15
- Dimarts de 9h30 a 10h45
- Dimecres de 12h00 a 13h15
- Dijous de 12h00 a 13h15
Passejades fotogràfiques amb mòbil i cameres per aprendre a fer fotos, descobrir el nostre patrimoni i indrets
- Divendres de 9h a 13h

Places limitades. Data d’inici: Dimarts 5 de Juliol
Les persones interessades han d’enviar un misstage de Whatsapp al 678 34 98 37 Pascal.

Premi el botó per deixar un Missatge de Whatsapp logo-wasap

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , , , , , , , ,

Commentaris Cap Comentari - Deixa un comentari »

DOCUMENTS REQUERITS / LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS
Segon el cas, presentar la documentació següent | Según el caso presentar la documentación
A https://imv.seg-social.es/ O Cita prèvia 900 20 22 22

Enllaç per descarregar i omplir el Formulari pdf de la Seguretat Social: 358cast_TSF_IM99309_V1-21

DOCUMENTACIÓ

DOCUMENTACIÓN

FORMULARI I.M.V. omplert (pdf) a: https://sede.seg-social.gob.es/

FORMULARI I.M.V rellenado (pdf) a:

https://sede.seg-social.gob.es/

D.N.I SOL·LICITANT (2 cares imatges jpg)

. D.N.I. SOLICITANTE (2 caras imágenes jpg)

DNI MEMBRES UNITAT CONVIVÈNCIA

DNI MIEMBROS UNIDAD CONVIVENCIA

O NIE (TIE), PASAPORTE, ESTRANJEROS: Si TIE inferior a 1 any, Certificat Direcció General Policia Nacional, acreditant el període de residència legal a Espanya de cada un

O NIE (TIE), PASAPORTE, ESTRANJEROS: Si TIE < 1 año: Certificado Dirección General Policia Nacional, que acredita el periodo de residencia legal en España de cada uno

CARTA escrita per tots els integrants de la unitat de convivència (Voluntat sol·licitar IMV):

Serveixi aquest escrit que acompanyo la meva sol·licitud de data………..com a acreditació de la meva voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.

Documentació de cada membre de mi unidad familiar (inluyendo solicitante):

Nom i COGNOMS: …….. DNI: …… FIRMA: …….

CARTA para todos los miembros d la unidad de convivencia(Voluntad solicitar IMV):

Que este escrito con fecha ……… que acompaña mi solicitud, sirva para acreditar mi voluntad de solicitar el ingreso mínimo vital.

Documentación de cada miembro de mi unidad familiar (inluyendo solicitante):

Nombre y APELLIDOS: …….. DNI: ….. FIRMA: …..

CERTIFICAT EMPADRONAMENT HISTÒRIC I COL·LECTIU

CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO HISTORÍCO Y COLECTIVO

LLIBRE DE FAMILIA

LIBRO DE FAMILIA

TÍTOL DE FAMILIA NUMEROSA (O.A.C.)

a) Per Internet, amb Formulari omplert: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa?moda=4

Descarrega el formulari pdf, omple-ho i tramita-ho amb CL@VE, o IDCAT MÒVIL o Certificat

b) Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Demana Cita Prèvia, amb Formulari omplert a: https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/citaprevia O per telèfon al 900 400 012, o al 012

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA (O.A.C.)

a) Per Internet, con el Formulario rellenado: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Titol-de-familia-nombrosa?moda=4

Descarga el formulari pdf, rellenálo y tramítalo con CL@VE, o IDCAT Mòbil o Certificat

b) Presencialmente a la Oficina d’Atenció Ciutadana con cita prèvia y formulario rellenado a:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/citaprevia O por teléfono al 900 400 012, o al 012

CERTIFICAT NAIXEMENT (Registre cívil)

a) Per Internet a:

https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-nacimiento

Con Cl@ve certicat immediat. O sense certificat digital per Correos, carta ordinària

b) Presencialment al Registre amb cita prèvia:

https://cita-previa.mjusticia.gob.es/)

CERTIFICADO DE NACIMIENTO (Registro Cívil)

a) Por Internet a:

https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-nacimiento

Con Cl@ve, certificado inmediato. O sin certificado digital y por Correos, carta ordinaria

b) Presencialmente al Registro con cita previa: https://cita-previa.mjusticia.gob.es/)

LA TEVA VIDA LABORAL (pdf)

Via SMS: https://portal.seg-social.gob.es/

TU VIDA LABORAL (pdf)

Via SMS: https://portal.seg-social.gob.es/

CERTIFICAT DE MATRIMONI

https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-matrimonio

CERTIFICADO DE MATRIMONIO

https://sede.mjusticia.gob.es/ca/tramites/certificado-matrimonio

DECLARACIÓ RENDA (Hisenda)

DECLARACIÓN DE RENTA (Hacienda)

NOMBRE DE COMPTE BANCARI IBAN

(Comença per ES en llibreta o extracte)

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA IBAN

(Empieza por ES en llibreta o extracte)

CERTIFICAT SEPE CÒNJUGUE

a) Per Internet, amb Cl@ve o Pin Mòbil a : https://sede.sepe.gob.es/

b) Presencialment, cita prèvia SEPE: 919267970

CERTIFICADO SEPE CÓNYUGUE

a) Por Internet: con Cl@ve o Pin Mòbil a: https://sede.sepe.gob.es/

b) Presencialment, cita prèvia SEPE: 919267970

IMATGE TRÀMIT IMV A DECARREGAR:

FLYER IMV 1P OMNIASANTROC PASCAL

REQUISITS I EXPLICACIONS DETALLADES:
¿Qué requisitos básicos se deben cumplir para tener derecho al Ingreso Mínimo Vital?
Los requisitos básicos son:
• Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año, salvo excepciones (los menores incorporados a la unidad de convivencia, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género).
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo cual se acredita teniendo en consideración el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas.
• Que la unidad de convivencia esté formada, al menos, desde hace seis meses.
Además de estos requisitos generales, deben reunirse una serie de condiciones referidas a sus circunstancias personales y/o a las de su unidad de convivencia.
2. ¿Qué es una unidad de convivencia?
Está formada por todas las personas que viven en el mismo domicilio y que están unidas: por matrimonio; por pareja de hecho (formalizada desde hace al menos 2 años y con una convivencia desde hace al menos 5 años); por tener un vínculo familiar de hasta segundo grado (ejemplo: padres, suegros, hijos, yernos, hermanos, cuñados, abuelos y nietos); o por tener una relación en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
Además, una persona que comparte domicilio con otras, y que tiene alguno de los vínculos de parentesco señalados, podrá percibir la prestación, de forma individual o formando una unidad de convivencia independiente, en estos casos:
• Mujeres, víctimas de violencia de género, que hayan abandonado su domicilio familiar habitual (acompañadas o no de sus hijos).
• Personas que, en los tres años anteriores, hayan abandonado su domicilio familiar habitual por motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, acreditando el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores (acompañada o no de sus hijos).
• Personas que, en los tres años anteriores, acrediten haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por accidente o fuerza mayor.
En caso de convivientes que no tengan un vínculo familiar de hasta segundo grado ni tengan una relación con otras personas con las que conviven en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, también podrán ser titulares de la prestación si se encuentren en riesgo de exclusión social y presentan certificado expedido por los servicios sociales competentes.

3. ¿En qué casos puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital una persona que no forme parte de una unidad de convivencia?
Descripción de beneficiario individual:
• Persona de al menos 23 años que no esté casada (salvo que esté en trámite de separación o divorcio) ni unida a otra persona como pareja de hecho, ni forme parte de otra unidad de convivencia.
• Mujeres mayores de edad o menores emancipadas víctimas de violencia de género o personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.
• También pueden solicitarlo las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores en los tres años anteriores a la mayoría de edad o que sean huérfanos absolutos que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.
Para considerarse válida la solicitud, se tienen que cumplir los siguientes criterios de independencia:
• Si se trata de personas de entre 23 y 29 años, tendrán que haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género o hayan iniciado trámites de separación o divorcio.
• Si se trata de personas mayores de 30 años, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores.
• No se requerirá ningún periodo mínimo de acreditación de domicilio distinto al de los progenitores ni alta en algún régimen de la Seguridad Social en los siguientes casos:
◦ Personas sin hogar.
◦ Si el fin de la convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se ha debido al fallecimiento de estos.

4. ¿Qué integrante de la unidad de convivencia debe solicitar la prestación?
Cualquier integrante de la unidad de convivencia mayor de 23 años y con capacidad jurídica puede solicitar la prestación, si bien la solicitud debe presentarse con la firma de todos sus integrantes.
También podrán ser titulares, siempre que tengan capacidad jurídica, las personas mayores de edad o menores emancipados, cuando tengan hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente o los huérfanos absolutos cuando sean los únicos miembros de la unidad de convivencia y ninguno de ellos alcance la edad de 23 años.
La persona que solicita la prestación en nombre de una unidad de convivencia asumirá la representación de la citada unidad.
En caso de convivientes que no tengan un vínculo familiar de hasta segundo grado ni tengan una relación con otras personas con las que conviven en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, también podrán ser titulares de la prestación si se encuentren en riesgo de exclusión social y presenten certificado expedido por los servicios sociales competentes.

5. ¿Cómo tengo que solicitar el complemento de ayuda para la infancia?
El formulario de solicitud del ingreso mínimo vital sirve tanto para solicitar la prestación como el complemento de ayuda para la infancia.
Por tanto, solo es necesario presentar una solicitud que servirá para reconocer el ingreso mínimo vital con el complemento o únicamente el complemento, según las condiciones de vulnerabilidad económica de la unidad de convivencia.

6. ¿En qué plazo se resolverá mi solicitud de Ingreso Mínimo Vital?
El plazo máximo para resolver tu solicitud es de seis meses desde la fecha de presentación.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo. No obstante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolverá expresamente las solicitudes presentadas, incluso si hubieran transcurrido más de seis meses desde su presentación.
Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad económica. La resolución de inadmisión se dictará en el plazo de 30 días y podrá ser objeto de reclamación administrativa previa, que se limitará a detallar la causa de inadmisión. La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad económica.

7. ¿Cómo se paga la prestación?
El pago de la prestación será mensual y se efectúa por transferencia bancaria a una cuenta de la persona titular de la prestación.
El Ingreso Mínimo Vital es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo las compensaciones que se puedan realizar en los pagos por el INSS en caso de haber percibido cuantías superiores a las que correspondieran de acuerdo con los criterios y requisitos de fijación de los importes a percibir.

8. ¿Qué acciones y/o trámites puedo hacer desde esta aplicación?
Existen diferentes secciones a las que puedes acceder:
• Iniciar solicitud: Pulsando este botón puedes acceder a un cuestionario de preguntas previas para comenzar tu solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
• Accede al borrador de la solicitud: Pulsando este botón puedes acceder a una solicitud que ya hayas comenzado, pero que todavía no hayas enviado, por lo cual sigue siendo un borrador.
• Gestiona la solicitud presentada: Pulsando este botón puedes acceder a la consulta de tu solicitud presentada. Dependiendo de en qué estado se encuentre tu solicitud, podrás realizar lo siguiente:
◦ Conocer el estado de tramitación de tu solicitud.
◦ Adjuntar documentación pendiente.
◦ Responder a un requerimiento de subsanación de documentación, en el caso de que se te solicite.
◦ Ejercer tu derecho de opción, en el caso de que se te requiera.
◦ Conocer la resolución de tu solicitud.
◦ Presentar una reclamación previa sobre la resolución de tu solicitud.

9. ¿Qué pasa si he olvidado enviar con mi solicitud algún documento necesario?
Podrás enviar esta documentación a través del espacio de “Gestiona la solicitud presentada”. Desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) los contactaran.

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , ,

Commentaris Cap Comentari - Deixa un comentari »

El divendres 08/06/2022 passat, el grup del taller Passejades Fotogràfiques del Punt Òmnia Casal Sant Roc va pujar amb el Funicular al Castell de Montjuïc, tota una aventura per molts, ja que desconeixien aquest indret.
Galeria: Passejada Fotogràfiqua Castell Montjuïc 08/06/2022
Alguns es recordaven que aquesta fortalesa militar va ser construïda en segle XVIII i que estava orientada i els seus canyons cap a la ciutat per aixafar qualsevol intent de rebel·lió del poble. Usada entre 1936 i 1938 pels republicans com a presó i lloc d’afusellament de presoners del bàndol franquista. El dia 26 de gener de 1939, Franco conquerí el castell, que fou utilitzat pels mateixos usos. Per al poble català, la fortalesa recorda una de les pàgines més negres de la història del país, l’afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys, el 15 d’octubre de 1940, per part del règim franquista.
Aleshores, podeu fer-me un truc al 678349837 i gaudir d’aquest camí. No seré vostre guia espiritual però fotogràfic!
Per més informacions: http://santroc.xarxa-omnia.org/?p=13221
Pascal.
#barcelona #barcelonamola #apropcultura #estimobarcelona #apropacultura #xarxaòmnia #xarxapunttic #dretssocials

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , , , , , , ,

Commentaris Cap Comentari - Deixa un comentari »

Les i el mosqueteres dels Punts Òmnia Fundació Akwaba, JIS Arrels i Casal Cívic Sant Roc van cooperar per organitzar una sortida passejada fotogràfica per descobrir la Badalona Modernista. És la tercera edició d’una experiencia de cooperació entre els Punts d’Hospitalet per teixir xarxes humanes entre les persones participants Van anar fins la platja. Llàstima, no vaig poder acompanyar-les per un tema totalment burocràtic i d’autorització prèvia. Però, vam dissenyar juntes i junts la ruta i els punts d’interès, i vaig enviar el dossier per Whatsapp i comunicar-nos amb W trucades. Sempre és un plaer compartir amb Yolanda i Mila, les dues mosqueteres dinamitzadores de l’Òmnia, activitats comunitàries basades en la intercooperació. Finalment a les 14h, vaig poder reunir-me amb totes a la platja. Clar, molt bó rotllo de mar!
Passejada foto Òmnia Akwaba, JIS Arrels, CC Sant Roc 01 juny 2022
#estimosantroc #badalona #BadalonaSud #femcomunitatsocial #omniasantroc #ccsantroc @xarxa_omnia @xarxa_punttic @xarxaomnia #omniaakwaba #omniasantroc #30anysfundacióakwaba #femcomunitat #barrisantroc
#FundacióAkwaba #omniajisarrels #fundaciójisarrels

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,

Commentaris Cap Comentari - Deixa un comentari »

Fira Artesania entitats Festa Primavera Sant Roc organitzada per Fundació Ateneu Sant Roc

Diumenge 8 de maig, vam estar a la Fira del barri de Sant Roc, i aprofitar per fer trobades i compartir amb les companyes i els companys, agents socials i entitats, veïnes i veïns del barri i de Badalona Sud, i per teixir nous fils comunitaris amb elles i ells.

Es tracta d’una festa que es fa gràcies a les col·laboracions de més de cent voluntaris de la Fundació Ateneu Sant Roc, d’entitats i serveis de Badalona i del Consorci. La fira és l’esdeveniment clau del programa de les festes de primavera de Sant Roc que proposa un gran nombre d’activitats.

A la plaça Roja, participen els artesans, les entitats socials, grups de danses, colla gegantera, els “micacos” o castellers de Badalona. Junts, vam gaudir d’un matí divertit de diversitat i de cohesió social, amb molts colors i ritmes.

El Punt Òmnia Casal Cívic Sant Roc organitza diferents tallers i activitats per celebrar la festa de la primavera.
=>>> Podeu descarregar aqui el programa de les activitats del Punt i de les Festes de Primaveres amb tallers, festes, xerrades, i moltes activitats.

Fira Artesania Entitats Fundació Ateneu Sant Roc Òmnia
Estimem Sant Roc! Pascal

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , , , , , , ,

Commentaris Cap Comentari - Deixa un comentari »

logo xarxaòmnia Blog i articles fet pels usuaris, participacions de ciutadans. Creative Commons: Reconeixement N.C. I. CC BY SA. Instalation and customization traduction: Pascalix logo dept afers socials
1 de 6212345678910111213141516171819202122232425262728293035
Creative Commons License Obres subjectes a a una llicència de :Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons.
29 consultas en 0.783 segundos.