L’Institut Català de Salut convoca un concurs per diversos llocs de treball:
Enllaç Pdf Bases Concurs: Pdf Bases Concursos_Ics_Institut Català Salut 2015
Enllaç Inscripció Telemàtica Concurs en web SGRH ICS:
Sistema de Gestió de Recursos Humans
Convocatòria específica per proveir places bàsiques de les categories professionals que seguidament es detallen:
a) Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1) (núm. d’identificació MFICT.
LLIURE-2015).
b) Facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques (subgrup A1) (núm. d’identificació PEDT.
LLIURE-2015).
c) Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) (núm. d’identificació DSI-T.LLIURE-2015).
d) Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2) (núm. d’identificació
LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015).
e) Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (subgrup C2) (núm. d’identificació
TCAI-T.LLIURE-2015).
f) Auxiliar administratiu/iva (subgrup C2) (núm. d’identificació AUX.ADM-T.LLIURE-2015).
g) Zelador/a (subgrup agrupació professional E) (núm. d’identificació ZEL-T.LLIURE-2015).

-3 Requisits de participació
Pot participar-hi la persona interessada que acrediti tenir els requisits previstos en la base 3 de les bases
generals, que s’hauran de complir en el moment de finalitzar el termini d’inscripció i mantenir-los fins al
moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.
Títol acadèmic oficial exigit per a cada una de les categories convocades:
a) Per a facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària: tenir qualsevol dels títols, certificats o
diplomes a què fa referència l’article 1 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny, sobre exercici de les funcions
de metge de família en el sistema nacional de salut (BOE núm. 156, d’1.7.1993), en concordança amb l’article
4 del Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, sobre accés excepcional al títol de metge especialista en
medicina familiar i comunitària i sobre l’exercici de la medicina de família en el sistema nacional de salut (BOE
núm. 205, de 27.8.1998).
b) Per a facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques: tenir el títol oficial que habilita per a
l’exercici professional de facultatiu/iva especialista en pediatria.
c) Per a diplomat/ada sanitari/ària en infermeria: tenir el títol de grau/diplomat universitari en infermeria o
ajudant tècnic sanitari.
d) Per diplomat/da sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica: tenir el títol d’infermera obstètrica i
ginecològica (llevador/a).
e) Per a la categoria de tècnic especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria: tenir el títol de
formació professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria o del títol de formació professional de primer
grau branca sanitària.
f) Per a auxiliar administratiu/iva: tenir el títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer
grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE),
o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.
g) Per a zelador/a: tenir el certificat d’estudis primaris, certificat d’escolaritat d’educació general bàsica, de
l’acreditació d’escolarització (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions
d’obtenir-lo.
-4 Inscripció
La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’Institut català de la Salut i la persona
ha de clicar en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) a la icona “Selecció i trasllat”, “Convocatòries
de selecció ”, “Inscripció telemàtica a convocatòries de selecció”, introduir el “Nom usuari” i la clau. Un cop la
persona s’hagi identificat i accedeixi al Sistema de Gestió de recursos Humans (SGRH), ha de clicar a l’opció
“Convocatòries de selecció”, i seguir el procés indicat….

  • Share/Bookmark
Etiquetas: , ,
Deixa un comentari


Blog i articles fet pels usuaris, participacions de ciutadans. Creative Commons: Reconeixement N.C. I. CC BY SA
1 de 11
Creative Commons License Obres subjectes a a una llicència de :Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons.
36 consultas en 0.450 segundos.